قلم

مهراب نصری

تغییر آدرس وبلاگ

باسلام وآرزوی قبولی طاعات وعبادات دوستان وبازدیدگنندگان محترم جهت بازدید ومشاهده مطالب از این پس به آدرس: http://mehrabnasri.loxblog.com مراجعه فرمایید. باتشکراز لطف شما دوستان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 77 بازدید
حضرت امام خامنه ای(مدظله): اظهار ارادت به امام خمینی(ره) بدون اعتقاد به مکتب سیاسی ایشان، بی‌مفهوم است.
/ 2 نظر / 43 بازدید

سیدالساجدین،علی بن الحسین(ع)

کاشکیمانیز«فهمیده»بودیم! کاشکیدستیبه«دعا»می‏گشودیم!کاشکیحتیذره‏ایحقِدوستیِحقرا،ادامی‏کردیموفقطادعانمی‏کردیم!اگردوستِخدابودیم،هرگزاهلگناهنبودیم!حقباتواست... ماراستنگفتیم؛دروغگفتیم!مااین‏سانکهنُمودیم،نبودیم.مگرمی‏تواندوستدارِکسیبودومُطیعشنبود؟!مگرمی‏شودحُرمتِآن‏کهرادوستداشت،نگاهنداشت؟ما،دلبهحقنسپردیم... آبرویعشقرابردیم!ازدنیابگذرید«اصحابی؛اِخوانی! علیکمبِدارِالاخِرَهِوَلااُوصیکُمْبِدارِالدُّنیافَاِنَّکُمعَلَیْهاوَبِهامُتَمَسِّکُونَ؛اَمابَلَغَکُمْاَنَّعیسیعلیه‏السلامقالَلِلحَوارِیّینَ: اَلدُّنیاقَنطَرهٌفَاعْبُروُهاوَلاتَعمروُهاوَ...».ایستادی؛چشمدرچشمما. وقتیلبگشودی،تمامبغضمناگهانترکید؛«بهدنیا،دلنبندید بارِسفرببندید».آن‏گاه،اندکیبرآشفتیوازعیسیعلیه‏السلامگفتی... کهاونیزبرآشفتهبود،وبهیارانشگفتهبود:بَراَمواج،خانهنسازید. بهآبادی‏اشنپردازید.وما - اما - ویلاهاساختیموفراوانبهآنهاپرداختیم؛هرچندمی‏دانستیمحتی«مولاویلانداشت»! ودنیارابرایاهلشواگذاشت. امافقطوفقطسرودیم. ماراببخش،اگرنااهلبودیم!ماراببخشدلمسختگرفته. «هوایخانه‏امابریاست»بهصحیفهسبزتمی‏نگرم.«انجیلاهل‏بیت»،«زبورآلمحمد»و... حسیغریبدارم. دوستدارمببارم«چونابردربهاران».ما،بَدیم؛کهبا«قرآن»کنارنیامدیم. ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 23 بازدید
اسفند 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
3 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
6 پست
آذر 93
5 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
6 پست
اسفند 92
10 پست
بهمن 92
7 پست
دی 92
9 پست
آذر 92
7 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
10 پست
شهریور 92
12 پست
مرداد 92
7 پست
تکاب
3 پست
شیز
1 پست
منتظر
1 پست
جابجایی
1 پست
پرشکسته
1 پست
دانه_اشک
1 پست
نرخ_طلتا
1 پست
نگاه
1 پست
واژه
1 پست
ریشه
1 پست
حرم_امام
1 پست
سوخت
1 پست
پیری
1 پست
ارزش_عمر
1 پست
غم
1 پست
زکات
1 پست
پدر
1 پست
بدون_شرح
1 پست
کارفرما
1 پست
رجب
1 پست
دفاعی
1 پست
کهکشان
1 پست
عقیم
1 پست
نماز_شکر
1 پست
سه_بعدی
1 پست
تاس
1 پست
حفت_شش
1 پست
دووجهی
1 پست
عبادت
1 پست
هبوط
1 پست
خالص
1 پست
روزمادر
1 پست
عاشقانه
2 پست
بهار
1 پست
شالیزار
1 پست
کوچه_باغ
1 پست
اسفند
1 پست
خیال
1 پست
آهنگ
1 پست
الحمدلله
1 پست
گله_کردی
1 پست
کشتی
1 پست
قبله_نما
1 پست
داعش
1 پست
عریان
1 پست
ترحم
1 پست
شکر_نعمت
1 پست
بچه_زشت
1 پست
ارزشها
1 پست
نیسان
1 پست
عوضی
1 پست
غزل
2 پست
یلدا
2 پست
سحر
1 پست
امام_رضا
2 پست
نیشابور
1 پست
16آذر
1 پست
زینب
2 پست
اربعین
1 پست
محبوب
1 پست
سیگار
1 پست
حقوق_بشر
1 پست
خسروشاهی
1 پست
سیب
3 پست
سرفه
1 پست
عناب
1 پست
ثارالله
1 پست
اهل_سنت
1 پست
غیرت
1 پست
فرنگیس
1 پست
قطره
1 پست
کتاب
1 پست
مهر
2 پست
ریاضیات
1 پست
خانواده
1 پست
طبیعت
1 پست
خان_ببین
1 پست
ضامن_آهو
2 پست
حریم_یار
1 پست
باران
2 پست
نیلوفر
1 پست
شعر_نو
1 پست
قدر
1 پست
معرفت
1 پست
کنکور
1 پست
فیلتر
1 پست
مصر
1 پست
تخصص
1 پست
ازدواج
1 پست
حرمسرا
1 پست
سلامتی
1 پست
حجت_خدا
1 پست
متبرک
1 پست
متن_ادبی
2 پست
عید_مبعث
1 پست
متن_مجری
1 پست
سینما
1 پست
خامنه_ای
2 پست
اسلام
1 پست
توحید
1 پست
تولد
1 پست
لا_ابالی
1 پست
وحشتناک
1 پست
نیکی
1 پست
لب
1 پست
روز_معلم
1 پست
مرگ
2 پست
آتش
1 پست
ققنوس
1 پست
تخم
1 پست
مرگ_زیبا
1 پست
آواز_قو
1 پست
زن
2 پست
مادر
1 پست
بوسه
1 پست
طنز
2 پست
کاکل
1 پست
عوف
1 پست
فقر
1 پست
بنزین
1 پست
کتابخونه
1 پست
روژلب
1 پست
مستی
1 پست
تقوا
1 پست
جمع
1 پست
فریاد
1 پست
صیاد
1 پست
شب_تار
1 پست
هم_آواز
1 پست
اشک
2 پست
هرزه
1 پست
کلیه
1 پست
اردوگاه
1 پست
فیلم_رشد
1 پست
سکوت
1 پست
سینه
1 پست
تپش
1 پست
قرعه_کشی
1 پست
زندگی
1 پست
حرم
1 پست
کودکی
1 پست
عصبانیت
1 پست
سالمندی
1 پست
سنجاب
1 پست
همت
1 پست
غنچه
1 پست
آدم
1 پست
خودسازی
1 پست
قصر
1 پست
شریک
1 پست
باغبان
1 پست
یزد
1 پست
کویر
1 پست
غفلت
1 پست
سراب
1 پست
حباب
1 پست
لاله
1 پست
آوینی
1 پست
پلاک
1 پست
حجاب
1 پست
داور_زن
1 پست
دارو
1 پست
مسافرت
1 پست
فیلم_فجر
1 پست
هادی
1 پست
دهه_فجر
1 پست
خمینی
1 پست
ذکر_حسین
1 پست
خرداد
1 پست
رقص
1 پست
میکرون
1 پست
دنیا
1 پست
ذهن
1 پست
قافله
1 پست
مشتری
1 پست
مشهد
1 پست
یارانه
1 پست
رفاقت
1 پست
ظهور
1 پست
پیامبر
2 پست
کریمی
1 پست
دلداده
1 پست
امام
1 پست
خدا
5 پست
نماز
2 پست
حکیم
1 پست
شکم_پر
1 پست
زبان_سرخ
2 پست
نویسنده
1 پست
زیبایی
1 پست
خیمه
1 پست
انتظار
1 پست
بازگشت
1 پست
شمع_وگل
1 پست
هند
1 پست
معاویه
1 پست
جیگر
1 پست
فاسق
1 پست
شقایق
1 پست
صبح_صادق
1 پست
داغ_دل
1 پست
عشق
3 پست
گنبد
1 پست
یاد_گاری
1 پست
سفر
1 پست
اطلاعات
1 پست
شهرداری
1 پست
خنده
1 پست
دختر
2 پست
سگ
1 پست
بگو_سیب
1 پست
مجلس
1 پست
ترور
1 پست
رضا_خان
1 پست
محبت
1 پست
کربلا
2 پست
آخرت
1 پست
مشکل_گشا
1 پست
سکه
1 پست
عابر
1 پست
شبگرد
1 پست
آرامش
1 پست
مناجات
1 پست
لحظه_ها
1 پست
سجده
1 پست
مست
1 پست
اسیر_عشق
1 پست
تبریک
2 پست
شعر_غدیر
1 پست
ولیعهد
1 پست
عاشقی
1 پست
عرفه
1 پست
ستاره
1 پست
خوشرفتار
1 پست
جهانی
1 پست
روز_کودک
1 پست
شهادت
1 پست
حدیث
1 پست
دعا
2 پست
همدلی
1 پست
دست_نیاز
1 پست
کارتون
1 پست
فحش
1 پست
مهدکودک
1 پست
صلوات
1 پست
ناشناس
1 پست
سلامت
1 پست
زیارت
1 پست
پند_وقند
1 پست
افسانه
1 پست
شکرانه
1 پست
صبرخدا
1 پست
عجب_صبری
1 پست
برنامه
1 پست
طناز
1 پست
قند_پهلو
1 پست
ضامن_اهو
1 پست
مدح_ائمه
1 پست
ایران
1 پست
شهید
1 پست
همشاگردی
1 پست
تربیت
1 پست
فرزندان
1 پست
تقلید
1 پست
الگو
1 پست
جبهه
1 پست
سبقت
1 پست
کبوتر
1 پست
غریبانه
1 پست
معصومه
1 پست
شفاعت
1 پست
ذکر
1 پست
شعر
1 پست
دلنوشته
1 پست
جشنواره
1 پست
قزوین
1 پست
اصفهان
1 پست
گرگان
1 پست
شیطان
1 پست
قران
1 پست
آمرزش
1 پست
آتشکده
1 پست
ساسانیان
1 پست
آذرگشنسب
1 پست
اخبار
1 پست
جغرافیا
1 پست
شهرک
1 پست
عید_فطر
1 پست
فطریه
1 پست
دبیر
1 پست