هدف گمشده ی برنامه ها!!!

برای رسیدن به هدف باید...

/ 3 نظر / 15 بازدید
م.ن.آزادانی

برای رسیدن به هدف باید جنگید تلاش کرد توکل کرد و به رحمت اون کسی که اون بالاهاست امیدوار بود

محسن

فریاد فرزند اولین شهید القصیر در کهف الشهدا http://fa.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?lid=9465