خودسازی

مغز                     عقل           تکبر

قلب          مهر           حسد

چشم        حیا           طمع

 

 

 

 

   برداشت آزاد

/ 4 نظر / 12 بازدید
انسان

چقدر لذت بخشه صبح با لبخند از خواب بیدار شی؛سرتو به اطراف بچرخونی و همه جا پر بشه از یاد خدا... چقدر لذت بخشه به اولین کسی که سلام کنی خدایی باشه که تو رو آفریده و بهت زندگی داده!

khodai

بسیار عاااااالی[گل][گل][گل][گل]

انسان

من خدا را در کسانی دیدم ، که بی هیچ توقعی ، مهربانند ... سسسسسسسسسسسسسسلام..... [گل][گل][گل][گل][گل]

اوای باران

کلامی از شیخ بهایی: آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نیست، زیرا: اگر بسیار کار کند، میگویند احمق است ! اگر کم کار کند، میگویند تنبل است ! اگر بخشش کند، میگویند افراط میکند ! اگر جمع گرا باشد، میگویند بخیل است ! اگر ساکت و خاموش باشد، میگویند لال است ! اگر زبان آوری کند، میگویند وراج و پر گوست ! اگر روزه برآرد و شبها نماز بخواند، میگویند ریا کار است ! و اگر نکند، میگویند کافر است و بی دین ! لذا نباید بر حمد و ثنای مردم اعتنا کرد و جز از خداوند نباید از کسی ترسید. پس آنچه باشید که دوست دارید. شاد باشید، مهم نیست این شادی چگونه قضاوت شود.