پیامد عملیاتهای تروریستی در فرانسه

بعد از عملیات تروریستی در فرانسه وجدان همه جهانیان به درد آمد وهمه متاثر شدند از این آدم کشیها اما این اتفاق خیلی خیلی دیر رخ داد ای کاش خیلی پیشتر انگاه که مردم فلسطین وافغانستان وعراق ویمن وسوریه و...کشته می شدند وجدانها بیدار می شد. اما ان زمان سران دولتهای غربی وامریکا وکشورهای عرب به تروریستها دست تکان می دادند ولبخند می زدند!!!!

اما کاش همین حالا هم که شده وجدانشان بیدار شده باشد اما به گمانم این یک آرزوی دست نیافتنی است.

 

/ 3 نظر / 21 بازدید
سپیده

چقدر دیر متوجه می شویم که زندگی یعنی همان روزهایی که زود گذشتن آن را آرزو می کنیم.

khodai

سلام... اونا خودشونو زدن به خواب بیدار نمیشن....در خواب غفلتن.....خدا خودش باید حق این همه بی عدالتی و کشت و کشتار رو از اونا بگیره....خدا لعنت شون کنه

khodai

سلام... اونا خودشونو زدن به خواب بیدار نمیشن....در خواب غفلتن.....خدا خودش باید حق این همه بی عدالتی و کشت و کشتار رو از اونا بگیره....خدا لعنت شون کنه